Echo der Golven

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers / dirigent

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Seniorenorkest Echo der Golven verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Seniorenorkest Echo der Golven de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • Voornaam;
  • Tussenvoegsel;
  • Achternaam;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;
  • Geboortedatum;
  • Salarisgegevens;
  • Kopie ID;
  • BSN-nummer;
  • Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Seniorenorkest Echo der Golven opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

-Gedurende maximaal 40 jaar ten behoeve van de geschiedschrijving worden de NAW-gegevens en de periode van het dirigentschap in een aparte administratie.