Echo der Golven

De geschiedenis van het Seniorenorkest Emmeloord "Echo der Golven"

Op 6 november 1984 werd het Seniorenorkest officieel opgericht met de naam “Ons Genoegen”; later gewijzigd in “Echo der Golven”. De initiatiefnemer was de heer Jac. Reijnhoud, gepensioneerd kapelmeester van het trompettercorps der cavalerie. Hij was ook de eerste dirigent van het toen 16 leden tellende gezelschap, dat vanaf januari 1985 repeteerde in het Muzisch Centrum te Emmeloord. In 1992 moest hij in verband met zijn gezondheid stoppen met de muzikale leiding.

In augustus 1992 nam de heer Daan Verhulst de leiding over. Hij trad aan toen het ledental op een dieptepunt stond en er een keuze gemaakt moest worden of de vereniging wel door kon gaan. Sindsdien is het steeds verder bergopwaarts gegaan, zowel met het ledental als met de muzikaliteit. Daan Verhulst heeft dan ook veel voor de vereniging betekend. Op 1 september 2001 is hij om gezondheidredenen gestopt met dirigeren.

Het stokje werd voor een jaar overgenomen door André Rietveld uit Zwolle. Vervolgens werd hij in september 2002 opgevolgd door Alike Jonkman, die in de loop van de volgende jaren het orkest naar een hoger niveau wist te brengen. Jammer dat zij aangaf eind 2009 te willen stoppen met de leiding van het orkest. Per 1 januari 2010 heeft Jan Huzen de leiding overgenomen.