Echo der Golven

Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door Seniorenorkest Echo der Golven verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst
 • Het onderlinge contact van de leden.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De lidmaatschapsovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Seniorenorkest Echo der Golven de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Bankrekeningnummer

Uw bankrekeningnummer wordt alleen opgeslagen in de financiële administratie en wordt dus niet op de ledenlijst vermeld.

Verder wordt in de administratie vastgelegd: eerste jaar van lidmaatschap. Uw persoonsgegevens worden door Seniorenorkest Echo der Golven opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
 • Ten behoeve van de geschiedschrijving worden de NAW-gegevens, de periode van het lidmaatschap en het bespeelde instrument in een aparte administratie maximaal 40 jaar bewaard.