Echo der Golven

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van leveranciers worden door Seniorenorkest Echo der Golven verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  • Administratieve doeleinden;
  • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
  • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Seniorenorkest Echo der Golven de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • Voornaam, voorletters, bderijfsnaam
  • Tussenvoegsel;
  • Achternaam;
  • Zakelijk) Telefoonnummer;
  • (Zakelijk) E-mailadres;
  • Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Seniorenorkest Echo der Golven opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.